امسال هیچ موکبی در مرز‌ها راه‌اندازی نمی ‌شود

رییس ستاد بازسازی عتبات اعلام کرده است که امسال هیچ موکبی در مرز‌ها راه‌اندازی نخواهد شد.