فساد اقتصادی و رشوه در سیستم اداری ایران

مستند "تلکه" با کارگردانی مسعود کارگر به مبحث جنجالی رشوه در سیستم اداری پرداخته و تمرکز اصلی خود را به بررسی فساد اداری در فعالیتهای عمرانی و ساختمان سازی قرار داده است. که به نوعی با دستگاه های مختلف از جمله شهرداری ها، سازمان امور مالیاتی، اداره ثبت و ... مرتبط است.
برای دیدن این مستند به سایت سینمامارکت مراجعه کنید : https://www.cinemamarket.ir/p/f130