حمل و نقل دریایی و تاریخچه آن

حمل و نقل دریایی عبارت است از جابجایی افراد، کالاها و غیره به‌وسیله قایق، کشتی و دیگر شناورها از روی دریاها، اقیانوس‌ها، دریاچه‌ها، کانال‌ها و رودخانه‌ها. با حمل و نقل دریایی میشود کالاهای زیادی را بین کشور ها جابجا کرد.
https://elintradeco.com/category/transportation/maritime-transport/