ساخت کاردستی مجسمه سازی طرح پرنده رویایی

تا حالا فکر کردی که با توپ میتونی چه کاردستی های خلاقانه ای رو درست کنی؟!

تو این بسته کاردستی میتونی ضمن آشنایی با توپ یونولیتی و ابزارهای مجسمه سازی, با توانایی و خلاقیت پرنده دوست داشتنی رو بسازی!

http://creative-mind.ir/product/2333/%D9%BE%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C