فیلتر In-Line پالایه سازان

فیلترهای اینلاین (In-Line) به صورت یک کپسول طراحی شده اند که محفظه و فیلتر با هم تلفیق شده اند و توسط شیلنگ ها و بست های مخصوص به سایر فیلتر ها و قسمت های دستگاه های تصفیه آب متصل می شوند. تعویض و استفاده آسان این فیلتر ها از مزیت های آن ها به شماره می رود. از این رو در دستگاه های تصفیه آب خانگی از آن ها استفاده می شود. شرکت پالایه سازان مجموعه ای متنوع از این فیلتر ها را جهت استفاده در دستگاه های تصفیه آب و سایر مصارف با کیفیت بالا و استاندارد تهیه می کند.


۰۵۱-۳۷۶۷۴۲۳۴
۰۵۱-۳۷۶۰۳۷۲۰
۰۹۱۲۰۷۶۱۶۴۶
info@palayesazan.com
https://www.palayesazan.com/filters/in-line-filters/