انیمیشن دیرین دیرین - رعایت حقوق کودکان

حقوق بزرگسال‌ها نه تنها رعایت نمی‌شه پرداخت هم نمی‌شه! دست‌کم حقوق بچه‌ها رو رعایت کنیم