پیش بینی وزش باد شدید و احتمال سقوط بهمن در برخی مناطق کشور

پیش بینی وزش باد شدید و احتمال سقوط بهمن