آیا کرونا فقط ساعت ۱۸ به بعد سراغمان می‌آید؟

معاون‌کل وزارت بهداشت در بازدید سرزده از اجرای محدودیت‌های کرونایی جدید درخصوص این که آیا کرونا فقط ساعت ۱۸ به بعد سراغمان می‌آید صحبت کرد.