فصل1-درس1-ریاضی یازدهم تجربی-راز برنده ها-امیر حسین افشار

تدریس درس 1-هندسه تحلیلی-از کتاب درسی سال یازدهم رشته تجربی
در این دی وی دی آموزشی به تدریس خط به خط کتاب درسی توسط مهندس افشار دبیر برتر تهران و طراح آزمون های آزمایشی پرداخته شده است.
حل تمرینات کتاب درسی و حل تمرینات پیشرفته در طی تدریس
بیان نکات تستی و حل تست های مربوط برای آمادگی دانش آموزان در کنکور سراسری از مزایای این فیلم آموزش ریاضی است.
*فیلم آموزشی ریاضی*
*بهترین فیلم آموزشی ریاضی*