تبریک عید نوروز به انگلیسی

A new year is like a blank book. The pen is in your hands. It is your chance to write a beautiful story for yourself. Happy New Year.
سال نو چون کتابی است با اوراق نانوشته. قلم در دستان توست و فرصتی است تا برای خود داستانی زیبا بنویسی. سال نو مبارک!
برای مشاهده متن های بیشتر همراه با عکس به لینک زیر بروید.
تبریک عید نوروز به انگلیسی با عکس