حکایت رزمندگانی که با یادگاری‌های جنگ تحمیلی زندگی می‌کنند

سال ۱۳۵۹ بود که رژیم بعث عراق با تمام امکانات نظامی خود و با کمک حامیان جهانی اش به ایران حمله کرد. بسیاری از هموطنانمان خود را برای دفاع از کشور آماده کرده و راهی جبهه های جنگ شدند. برخی از آنها شهید شده و برخی دیگر جانباز شدند. بسیاری از این جانبازان اکنون با خاطرات آن دوران زندگی می کنند.