نخستین بارش شهابی در سال ۲۰۲۱ را از دست ندهید

اوج این بارش شهابی ساعت ۱۶ و ۳۰ دقیقه امروز یکشنبه ۱۴ دی است که می توان ۱۱۰ تا ۱۲۰ بارش در ساعت را رصد کرد. این بارش شهابی تا هفدهم دی‌ ادامه دارد.