ساز ناقارا/موسسه سامان علوی

⚜موسسه سامان علوی اولین مرکز بین المللی و تخصصی در آموزش و اجرا موسیقی وحرکات نمایشی آذربایجانی با دو شعبه در کشور⚜

#بالابان
#بالابان_نوازی
#دودوک
#ساز_دودوک
#سنتور
#سه_تار
#کمانچه
#گیتار
#استاد
#کلاس