کلیپ دستگیری نازنین زاغری در فرودگاه

"[برای مشاهده ادامه مطلب اینجا کلیک کنید](http://digikav.ir/1397/10/20/%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85-%d9%84%d8%ad%d8%b8%d9%87-%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d9%86%d8%a7%d8%b2%d9%86%db%8c%d9%86-%d8%b2%d8%a7%d8%ba%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%af/)"


کلیپ دستگیری نازنین زاغری در فرودگاه