آموزش بافت سرهمی نوزادی کامل

وسایل لازم برای بافت لباس نوزادی:

· کاموا 300-300-350-400-400 گرم
· میل دو طرفه و میل گرد شماره 4.5
· میل دو طرفه و میل گرد شماره 3.5
· دکمه 5-6-8-8-9 عدد