دانلود سریال ساخت ایران 2 قسمت 9

خلاصه داستان: در اين فصل ادامه داستان فصل اول با سناریویی جذاب تر روايت مى شود. ولی بیشتر لوکیشن ها به جای فرانسه، کشور چین می باشد.


لینک دانلود:

http://filmfa.net/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-2-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-9/