روغن خراطین اصل را از کجا بخریم ؟

۱. روغن های گیاهی خراطین چاق کننده صورت های استخوانی
2. خراطین حجم دهنده و سفت کننده سینه‌ ، باسن و اندامهای دیگر است