آموزش الفبای بورس - اطلاعات و نقش آن در سرمایه گذاری

آموزش و آشنایی با بورس از پایه و صفر برای کسانی که قصد آشنایی و یادگیری این بازار مالی رو دارن .