mind به معنی مشکلی نیست

یکی از کاربردهای لغت mind در جملات به معنای از نظر من مشکلی نداره یا بدم نمیاد و ... است.برای استفاده از mind در این معنی اگر بعد mind فعل بیاریم حتما باید با ing باشه و یا اگربعد از mind اسم یا ضمیر به کار بردیم فعل بعدش با ing باید باشه.