دیالوگ ماندگار عاشقانه 0165

اخر فیلم دختر و پسر باهم ازدواج‌ میکنند و در این مراسم دیالوگ خوبی از خودشون به جا میزارم که خیلی دوست دارم شماهم بشنوید و لذت ببرید