بسته کمک معیشتی دوران محدودیت‌های کرونا نهایی شد

ستاد ملی کرونا بسته کمک معیشتی دوران محدودیت‌های کرونا را نهایی کرد. این بسته کمک معیشتی شامل وام یک میلیون تومانی و ماهانه صد هزار تومان برای هر عضو خانواده است و فقط شامل کسانی می‌شود که حقوق ثابت ندارند و درآمدشان با تعطیلات کرونایی، از بین می‌رود.