سایبان برقی و دستی ساوا44382596

سایبان های برقی و دستی ساوا
با قابلیت تنظیم شیب بدون نیاز به حضور تکنسین
تعبیه شیار روی پنل جلوی سایبان به منظور هدایت آب باران به کناره ها
قابلیت چاپ تبلیغات و لوگوی شرکت روی سایبان
دست اول و مطمئن خرید کنید
شماره تماس: 090200897928
44384762
44384769
آدرس سایت: www.sava-awning.com