سخنرانی رییس جمهور در بیستمین اجلاس شورای سران سازمان همکاری شانگ ‌های

رییس جمهور در بیستمین اجلاس شورای سران سازمان همکاری شانگ‌های گفت: به همکاری خود با سازمان همکاری شانگهای جهت مقابله با تروریسم، افراط گرایی و قاچاق موادمخدر ادامه خواهیم داد.