ظریف: هفته آینده یک معبر مرزی بین ایران و پاکستان گشایش می‌یابد

وزیر امور خارجه کشورمان در دیدار با مقامات پاکستانی برگسترش مناسبات اقتصادی و تجاری به ویژه تقویت مراودات مرزی دو کشور تاکید کرد. مقابله با اسلام هراسی، کمک به تامین امنیت در افغانستان، گشایش بازارچه‌های جدید مرزی از دیگر محور‌های گفتگو با طرف‌های پاکستانی بود.