سکانسی دیدنی و شنیدنی .

این سکانس ، مربوط به مجموعهٔ تلویزیونی
" به کجا ، چنین شتابان ؟ " است ،
که در سال ۱۳۸۷ ، از تلویزیون ؛ پخش شد .
مراقب لقمه هایی که می خوریم ، باشیم .