قفل برقی مگنت تیک تاک

قفل برقی مگنت نصب شده روی درب شیشه ای
قابلیت تحمل تا ۳۰۰ کیلو فشار
قابلیت استفاده به همراه ریموت
قابلیت استفاده به همراه دستگاه اکسس کنترل