استاد غفاری : مصلحت تاخیر در استجابت دعا

در دعای ماه رجب آمده است :
يا مَنْ يُعْطي مَنْ لَمْ يَسْئَلْهُ وَمَنْ لَمْ يَعْرِفْهُ تَحَنُّناً مِنْهُ وَرَحْمَةً، اي آن كه به هركه از او نخواهد و او را نشناسد نيز مي بخشد، عطايش از روي مهرباني و رحمت است،
خداوندی که این چنین به بندگانش عطا میکند
پس حتما به درخواست هایمان پاسخ میدهد
و به تاخیر افتادن ان براساس حکمت و مصلحت است .