درباره فراماسونری (یک) سخنرانی استاد رائفی پور ترجمه همزمان عربی

دانلود سخنرانی استاد #رائفی_پور با ترجمه همزمان به زبان #عربی

« موضوع : فراماسونری »

شما مهدوی یاوران گرامی میتوانید این سخنرانی را بر روی DVD تکثیر کنید و در مسیر پیاده روی #اربعین به دوستان عراقی هدیه دهید

جلسه اول

دانلود تصویری #جلسه_اول با کیفیت HD720p - حجم 376 مگابایت »

http://dl.masaf.ir/Ba-Ostad/Sokhanrani/Sayer-Hamyashha/Arabic/Ostad%20Raefipour-Feramasonery-Part1-HD720p.mp4

دانلود تصویری #جلسه_اول با کیفیت 360p - حجم 181 مگابایت »

http://dl.masaf.ir/Ba-Ostad/Sokhanrani/Sayer-Hamyashha/Arabic/Ostad%20Raefipour-Feramasonery-Part1-360p.mp4

جلسه دوم

دانلود تصویری #جلسه_دوم با کیفیت HD720p - حجم 732 مگابایت »

http://dl.masaf.ir/Ba-Ostad/Sokhanrani/Sayer-Hamyashha/Arabic/Ostad%20Raefipour-Feramasonery-Part2-HD720p.mp4

دانلود تصویری #جلسه_دوم با کیفیت 360p - حجم 68 مگابایت »

http://dl.masaf.ir/Ba-Ostad/Sokhanrani/Sayer-Hamyashha/Arabic/Ostad%20Raefipour-Feramasonery-Part2-360p.mp4

واحد بین الملل جنبش مصاف
http://islampfr.com/freemasonry-ar/


توضیحات » https://bonyana.com/?p=14150