خلاصه والیبال ایران 3 - تایلند 0

خلاصه والیبال ایران 3 - تایلند 0 (قهرمانی آسیا)