مسافرت بدون تست کرونا، ممنوع شد

عباس نژاد، مدیر کل امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی جزییات ممنوعیت هرگونه سفر دریایی، زمینی و هوایی بدون دریافت نتیجه تست کرونا را تشریح کرد.