نصب غیر اصولی بلبرینگ

بلبرینگ و رولبرینگ ها قطعات حساس و ابزار دقیق هستند که برای کارکرد بهتر باید نحوه حمل و نگهداری آنها و همینطور نحوه نصب و جا زدن با رعایت اصول و به صورت دقیق باشد برای نصب و جا زدن بلبرینگ ها هرگز نباید به بلبرینگ و رولبرینگ ضربه وارد کرد این کار باعث می شود تا بلبرینگ و رولبرینگ ها به دقت قبل کار نکنند و مشکل ایجاد شود برای نصب بلبرینگ های بهتر است از دستگاه پرس استفاده شود.

اطلاعات بیشتر در آدرس زیر
https://www.fidarbearing.ir

021-36058907

instagram.com/fidarbearing