آخرین خبر از تولید واکسن کرونا

سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد که برخی از واکسن های ویروس کرونا در مرحله آزمایش های بالینی قرار دارند.