تیزر نمونه تدريس بیماری‌های اورولوژی توسط دکتر محمدعلی فخریاسری

????????????????
تیزر نمونه تدريس بیماری‌های اورولوژی توسط دکتر محمدعلی فخریاسری متخصص اورولژوی و دارای بورد تخصصی از دانشگاه تهران
سری دی‌وی‌دی‌های ضروریات آزمون دستیاری ( رزیدنتی )

براي تهيه كتاب، مجموعه تصويري و ويس با پارسیان دانش تماس بگيريد.
????????
The teaser of the teaching Urology by Dr. MohamadAli FakhrYaseri, The DVD Pack of essential of residency Exam, Parsian Danesh Institute.