جزئیات خنثی‌ سازی طرح ترور سرلشکر قاسم سلیمانی

طراحی و برنامه‌ریزی چندین ساله سرویس‌ های امنیتی عبری ـ عربی برای ترور سرلشکر قاسم سلیمانی - فرمانده نیروی قدس سپاه