تبریک روز مرد به همسر ۹۸: متن تبریک روز مرد به همسر ۹۸

همسر عزیزم،
همدم تنهایی‌ام، به وسعت قلب مهربانت دوستت دارم.
ادامه مطلب
[تبریک روز مرد به همسر ۹۸](https://paghman.ir/2019/03/15/%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%B1-%DB%B9%DB%B8-%D9%85%D8%AA%D9%86-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85/#more-4934)