خط تولید کیت هوشمند تشخیص سریع کرونا در ایران

فرمانده ستاد عملیات مقابله با کرونا شهر تهران گفت: کاربرد ساده و سریع، ویژگی بارز این کیت است و با استفاده از این محصول، مدت زمان تشخیص کرونا به ۲۰ دقیقه کاهش می‌یابد.