آموزش کامل ریشه و توان-ریاضی دهم-فصل 3-استاد افشار-راز برنده ها

آموزش خط به خط کامل کتاب درسی
حل تمرینات کتاب درسی
حل تمرینات مکمل و تمرینات پیشرفته
نکات تستی
حل تست های کنکور مرتبط و آزمون های آزمایشی قلم چی و ...
برای دانلود دی وی دی های آموزش ریاضی سال دهم به سایت زیر مراجعه کنید
http://mrwins.ir
http://sanjeshorg.ir