تشییع جنازه آیت الله العظمی شریعت درچه ای - قسمت دوم

تشییع جنازه آیت الله العظمی شریعت درچه ای فرزند آیت الله العظمی سیدمهدی درچه ای
در آیده در وبلاگ خودم در باره این ویدئو توضیح خواهم داد