رمان «و باز هم تنهایی» نویسنده «سوری رحیمی» بخش چهارم

نودویکمین برنامه نمایش صوتی کانون فرهنگی چوک
رمان «و باز هم تنهایی»
نویسنده «سوری رحیمی» راوی «سیما میرهادی‌زاده»
کارگردان: مهدی رضایی با همکاری مریم بستان بان