دوره فتوشاپ کاربردی برای مدرسان و وب مسترها

دوست دارید هفتاد درصد پول و زمانی که برای طراحی هزینه می کنید رو صرفه جویی کنید. در این دوره با ابزارهایی آشنا می شوید که بدون نیاز به افزایش مهارت تان سرعت طراحی های شما را دو تا سه برابر افزایش می دهد.