فروش تضمینی سم کنه *مورچه*پشه

فروش انواع سموم فروش انواع دور کننده حشرات فروش کشنده ترین سموم حشرات فروش سموم قوی برای ازبین بردن کامل حشرات و حیوانات موذی
فروش سم کشنده حشرات ریز و درشت فروش سموم حشرات موجود در مناطق گرمسیر و سردسیرفروش سموم انواع حشرات تخم حشرات
با سمپاشی کاملا آسان و بدون هیچگونه خطر و آسیب به انسان و حیوانات خانگی
این سموم حشرات را بطور کامل از محیط پاک و نابود می کند و از 4 تا 6 ماه ماندگاری دارد با غلظت 70 درصد سم09913415391-04432359121-09107822258
http://bayersam.com