آنوفل، خطرناک ترین پشه دنیا | سم قوی برای دفع پشه ها

از میان 700 هزار مرگ ثبت شده در دنیا در یک سال در اثر نیش انواع پشه، بیش از 400 هزار مورد آن مربوط به گزش پشه آنوفل، عامل انتقال بیماری مالاریا، است. این پشه در ایران نیز وجود دارد و سالانه موجب مرگ ده ها نفر می شود. از آنجا که پشه ها اندازه بسیار کوچکی دارند، تشخیص آن ها بسیار سخت است. به همین دلیل باید در صورت مقابله با هر نوع پشه ای آن ها را به سرعت از بین برد. برای سفارش سم ضد پشه با میهن سم تماس بگیرید. 09145562020 _ 04432251817 | www.mihansam.com