عامل عجیب شیوع کرونا در مازندران؛ پرتقال‌چینی!

دکتر حریرچی، معاون کل وزیر بهداشت گفت: متاسفانه استان مازندران در رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی خوب نبوده و کل کشور را تحت شعاع قرار داده است.
سایت: https://eghtesaad24.ir/f