نون كره اى خانگى با سوسيس به سبك بافت سبد

١- ارد : ٢٥٠ گرم
٢- شير : ١٥٠ مل
٣- شكر : ١ قاشق غذا خورى
٤- نمك: ١/٤ قاشق غذا خورى
٥- تخم مرغ: ١ عدد
٦- خمير مايع فورى: ١ پاكت (١١ گرم)
٧- كره: ٢ قاشق غذا خورى
٨- سوسيس: ١٢ تا ١٥ عدد