تضمین امنیت مسافران و پرسنل فرودگاه ها با نرم افزار دیجیتال ساینیج PADS4

شرکت مهندسی نوآوران تحقیق بعنوان نماینده انحصاری نرم افزار دیجیتال ساینیج PADS4
(شماره تماس: 02142981- آدرس وبسایت: www.noavaran-eng.com)