کربوکسی تراپی فن آوران سپید جامگان

کربوکسی تراپی موجب ترمیم پوست های شل وکاهش خطوط حاملگی، استریا و یا خطوط چاغی لاغری می گردد. از کاربردهای دیگر آن به بهبود اگزما در طی چند جلسه و همچنین از بین بردن درهای مزمن مثل دردهای رماتیسمی نام برد.
شرکت دانش بنیان فن آوران سپید جامگان WWW.3MEDGROUP.COM تلفن : 02172478