طراحی موتور جدید ساعت آنالوگ عقربه ای صنعتی

محرک ساعت عقربه ای صنعتی | 02166591625 | www.saatco.ir |
شرکت ساعت که در طراحی موتور ساعت عقربه‌ای صنعتی از گذشته فعالیت داشته، به تازگی با ایده‌ای خلاقانه یک محرک جدید ساعت‌ عقربه‌ای ابداع کرده است.
مهم‌ترین ویژگی‌های این محرک جدید عبارت است از:
تنظیم سریع‌تر موقعیت عقربه‌ها در زمان شروع به کار نمایشگرها و پس از هر خطای ناخواسته مثل قطع برق (Recovery Time کمتر از 30 Sec)
کاهش نیاز به سرویس‌های دوره‌ای (MTBF بیشتر)
امکان نمایش پارامترهای بیشتری نسبت به ساعت‌های عقربه‌ای صنعتی متداول (مثلا در صورت درخواست، امکان نمایش روزهای هفته یا تاریخ علاوه بر نمایش ساعت، دقیقه و ثانیه وجود دارد)