چند نما از گنبد سلطانیه - The biggest brick dome in the world Soltaniyeh Dome - سفر

جاذبه های گردشگری زنجان

تصاویر هوایی از گنبد سلطانیهبزرگترین گنبد آجری جهان در استان زنجان که توسط گروه تصویربرداری پروازیران...

جاذبه های گردشگری زنجان

توریستی , مسافرت , سفر , تفریح و سفر , جاذبه های گردشگری زنجان