برپایی مراسم عروسی یا عزا به چه قیمتی؟

گزارشی از مغازه های فروش کارت عروسی و عزا و مزون های لباس عروس در روزهای کرونایی را ببینید.