نرم افزار اندرویدی سرکتاب نامحدود(محمد درویش)

نرم افزار سرکتاب برای اندروید به شما امکاناتی چون گرفتن سرکاب-طالع روزانه-طالح کلی-جفت بودن ستاره-حل مشکلات با سرکتاب ابجد-دعاهای کارگشاوطلسماهای زبان بند-محبت و... مشاهده ساعات نحس و... که به صورت نامحدود برای شما فراهم می آورد در سایت http://filebusiness.ir